Lập Ban chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

ThienNhien.Net – Ngày 23/1, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 216/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng Ban.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa: VnEconomy
Ảnh minh họa: VnEconomy

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, định hướng thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Cụ thể, giải quyết những vấn đề liên quan tới chính sách, thể chế, quy trình và thủ tục trong công tác vận động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi; xử lý kịp thời những vấn đề liên ngành, liên địa phương trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án, giải quyết những ách tắc vượt thẩm quyền của các bộ, ngành và địa phương phát sinh trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Đối thoại với các nhà tài trợ hoặc nhóm các nhà tài trợ để tạo sự đồng thuận với chủ trương, chính sách ở tầm vĩ mô của Chính phủ trong công tác vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; chỉ đạo việc thực hiện các cam kết và nâng cao hiệu quả viện trợ.

Ban Chỉ đạo tiếp thu những ý kiến phản hồi từ các cơ quan Việt Nam và các nhà tài trợ, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng hoàn thiện chể chế quản lý, hài hòa và tinh giản quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn này.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực thiện những vấn đề quan trọng,liên ngành trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, quyết định việc thành lập Tổ, Nhóm công tác khi cần thiết.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.