Hà Nội mở rộng các cụm, khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Năm 2013 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn nhưng Hà Nội xác định phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước, với giá trị tăng trưởng ngành công nghiệp 7,5 – 7,8%, tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu tăng 9 – 10%.

Tổng quan của Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội (Ảnh: batdongsan.com.vn)
Tổng quan của Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội (Ảnh: batdongsan.com.vn)

Để đảm bảo được mục tiêu đó, thành phố tích cực thành lập và mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ngoài việc tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ khu công nghiệp Nam Hà Nội, Sài Đồng B, khu Thạch Thất – Quốc Oai, khu công nghiệp Phú Nghĩa, thành phố tích cực triển khai giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 41 cụm công nghiệp đang xây dựng, giải phóng mặt bằng 275 ha để đầu tư xây dựng hạ tầng tại 6 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, Hà Nội kêu gọi, thu hút đầu tư để lấp đầy các khu, cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Phú Nghĩa (20ha), 6 cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định (95 ha), kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào khu công nghiệp Đông Anh (300 ha).

Hà Nội cũng triển khai các chương trình thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp – làng nghề theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và sản phẩm xuất khẩu; khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong sản xuất kinh doanh.