SIDA viện trợ 24.000 USD quản lý bền vững đất ngập nước

ThienNhien.Net – Nguồn kinh phí 24.000 USD do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) viện trợ trong năm 2013 vừa được UBND Quảng Nam cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp nhận để thực hiện giai đoạn chuẩn bị cho giai đoạn 3 của Dự án “Tăng cường năng lực địa phương trong quản lý bền vững đất ngập nước”.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường năng lực địa phương trong quản lý bền vững đất ngập nước.

Được biết, trong thời gian thực hiện dự án, Sở TN&MT Quảng Nam đã thực hiện nghiên cứu khảo sát hiện trạng rừng ngập mặn ở một số khu vực cũng tính dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái này trước biến đổi khí hậu.