Năm 2012, TP Hồ Chí Minh tiết kiệm 730 tỉ đồng tiền điện

ThienNhien.Net – Năm 2012, TP Hồ Chí Minh đã tiết kiệm được 730 tỉ đồng chi phí mua điện, góp phần giảm được 201.425 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Ký kết phối hợp thực hiện Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 - 2015” giữa các Ban, ngành và đoàn thể thành phố
Ký kết phối hợp thực hiện Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 – 2015” giữa các Ban, ngành và đoàn thể thành phố

Chiều 18/1, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiết kiệm điện 2012, phát động phong trào tiết kiệm điện 2013 và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 – 2015.

Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, năm 2012, điện lực thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo và phát động phong trào tiết kiệm điện đến tất cả các hộ dân trên toàn địa bàn; ban hành Chương trình Năng lượng xanh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 và chỉ đạo thực hiện 5 chương trình tiết kiệm điện khác như Chương trình đào tạo cán bộ quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng, hỗ trợ kinh phí kiểm toán năng lượng lớn, Chương trình “Tiết kiệm điện học đường”, thi “Tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện” và Chương trình đổi thiết bị gia dụng cũ lấy thiết bị mới….

Năm 2012, tổng sản lượng điện tiết kiệm của Thành phố đạt 468,43 triệu kWh, đạt tỉ lệ 2,8% điện năng tiêu thụ, tăng 19,71% so với cùng kì năm 2011. Trong đó, khối thắp sáng sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ tiết kiệm đạt 218,9 triệu kWh, chiếm tỉ lệ 46,7%; khối công nghiệp, sản xuất đạt 165,06 triệu kWh, chiếm tỉ lệ 35,2%; khối chiếu sáng công cộng đạt 48,59 triệu kWh, chiếm 10,4% và khối cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm đạt 35,88 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 7,7%.

Đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội hết sức to lớn, toàn thành phố đã tiết kiệm được 730 tỉ đồng chi phí mua điện, góp phần giảm được 201.425 tấn CO2 phát thải ra môi trường, qua đó giúp giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và giảm bớt áp lực đầu tư nguồn điện.

Qua cuộc thi gia đình tiết kiệm điện, thành phố đã chọn được 15.000 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2012 cấp quận” và 480 hộ gia đình tiêu biểu nhất được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2012 cấp thành phố”.

Năm 2013, ngành điện thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện, giảm dần hệ số đàn hồi điện năng tại TP Hồ Chí Minh theo hướng năm sau thấp hơn năm trước, góp phần thực hiện đạt mục tiêu giảm hệ số đàn hồi điện năng trên cả nước còn 1,5 vào năm 2015 và bằng 1,0 vào năm 2020. Phấn đấu tiết kiệm ít nhất 2% so với sản lượng điện năng tiêu thụ.