Thu thuế vẫn chủ yếu từ tài nguyên

ThienNhien.Net – Dù vượt chỉ tiêu được giao hơn 4% trong 2012 nhưng nhìn lại cơ cấu nguồn thu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vẫn cảm thấy buồn và nhiều lo âu.

Theo báo cáo của ngành thuế tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thuế ngày 17/1, năm nay ngành thuế được giao chỉ tiêu 740.500 tỉ đồng, đạt 742.600 tỉ đồng, vượt hơn 4%. Ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, nhưng ông Tuấn cũng thẳng thắn cho rằng, nhìn vào từng khoản thu vẫn còn rất nhiều điều đáng phải lo nghĩ. Thứ nhất, nguồn tăng thu chủ yếu từ tài nguyên, đó là dầu khí tăng 53.100 tỉ đồng, thu từ sử dụng đất tăng 8.000 tỉ đồng, trong khi đó thu sản xuất kinh doanh bị âm 34.000 tỉ đồng, thuế của hải quan âm 26.000 tỉ đồng. “Thu tài nguyên khoáng sản, đất đai là thu vào đời sau, vào tương lai chứ không phải tích lũy từ bản thân nền kinh tế. Nó thể hiện khó khăn, thách thức, và có nhiều yếu tố thiếu bền vững”, ông Tuấn nói.

Thu thuế vượt chỉ tiêu nhưng chủ yếu nhờ vào khai thác tài nguyên (Ảnh: Ngọc Thắng/Thanh Niên)
Thu thuế vượt chỉ tiêu nhưng chủ yếu nhờ vào khai thác tài nguyên (Ảnh: Ngọc Thắng/Thanh Niên)

Tổng cục Thuế cho biết năm 2012 đã thanh tra, kiểm tra 55.849 doanh nghiệp (DN), xử lý truy thu và phạt 12.541 tỉ đồng, giảm lỗ 12.650 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6.500 tỉ đồng. Các cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 2.027 DN có dấu hiệu chuyển giá, DN có hoạt động giao dịch liên kết.

Cơ quan thuế đã kiến nghị xử lý truy thu và phạt 683,5 tỉ đồng, giảm lỗ 3.703,6 tỉ đồng, giảm khấu trừ 201,8 tỉ đồng. Riêng tại Tập đoàn cao su và Tập đoàn than – khoáng sản, ngành thuế yêu cầu DN tự điều chỉnh kê khai nộp NSNN số tiền 725 tỉ đồng.

Kiểm tra tại 97 tập đoàn, tổng công ty, ngành thuế cũng đã kiến nghị xử lý truy thu và đôn đốc nợ đọng vào ngân sách nhà nước số tiền 2.207 tỉ đồng (trong đó số tiền thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra là 861,7 tỉ đồng, đôn đốc thu số thuế nợ đọng là 1.345,7 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm 2013, sẽ thực hiện thanh tra 8.747 DN, kiểm tra 63.239 DN, tập trung vào DN có dấu hiệu chuyển giá và được ưu đãi miễn, giảm thuế, hoàn thuế.