Huyện Hoài Đức đã tháo dỡ 100% lò gạch thủ công

ThienNhien.Net – Thực hiện kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về xóa bỏ các lò gạch thủ công, tính đến thời điểm này, UBND huyện Hoài Đức đã hoàn thành tháo dỡ 100% lò gạch thủ công hoạt động trên địa bàn.

Năm 2011, theo thống kê, trên địa bàn huyện có tổng số 36 vỏ lò gạch thủ công của 10 chủ lò, nằm ở 7 xã: Đức Thượng (1 vỏ lò); Sơn Đồng (4 vỏ lò); Di Trạch (2 vỏ lò); Lại Yên (3 vỏ lò); An Thượng (12 vỏ lò); An Khánh (4 vỏ lò); Vân Côn (10 vỏ lò).

Sau khi triển khai xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, rà soát, đồng thời tuyên truyền, vận động, quán triệt các chủ trương, chính sách nhà nước về việc xóa bỏ toàn bộ các lò gạch thủ công đến chính quyền các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và các chủ lò trên địa bàn huyện, tháng 4-2012, UBND huyện ban hành thông báo yêu cầu các chủ lò dừng khai thác, sản xuất và nghiêm túc chấp hành việc tháo dỡ các vỏ lò.

Ông Nguyễn Trạc Tiến, Chánh Thanh tra Xây dựng huyện Hoài Đức cho biết, đến tháng 8/2012, huyện chỉ đạo ngừng cung cấp điện đối với toàn bộ khu vực khai thác, sản xuất lò gạch thủ công trên địa bàn 7 xã. Đến tháng 9-2012, đã tháo dỡ được gần 20 vỏ lò. Sau đó, UBND huyện quyết liệt chỉ đạo tập trung tháo dỡ nốt các vỏ lò còn lại, do đó đến nay, cả 36 vỏ lò gạch thủ công trên địa bàn Hoài Đức đã được tháo dỡ.

Theo ông Nguyễn Trạc Tiến, UBND huyện Hoài Đức đã có văn bản kiến nghị gửi UBND thành phố Hà Nội xem xét và sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về kinh phí hỗ trợ cho người lao động khi chuyển đổi công việc, cũng như các chủ lò đã tự giác chấp hành việc tháo dỡ, nghiêm túc thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước.