Người dân có quyền biết kết luận kiểm tra về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 10.6 tại Hà Nội, Bộ TN-MT tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự thảo luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Theo dự thảo, cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức ở nơi chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ra, có quyền yêu cầu chủ các cơ sở này cung cấp các thông tin về bảo vệ môi trường.

Các cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức còn có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp kết quả thanh kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở đóng trên địa bàn và tham gia việc đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các cơ sở này.