Phê duyệt danh mục 2 dự án do UNDP tài trợ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 2 dự án chính thức hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) trong giai đoạn 2012-2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt dự án “Tăng cương năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam”. Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại là 2.300.000 USD. Cơ quan chủ quản của dự án này là Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

(Ảnh minh họa: kinhte24h.com)
(Ảnh minh họa: kinhte24h.com)

Dự án “Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường” cũng được phê duyệt danh mục dự án, với tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại là 2.790.000 USD. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản của dự án này.

Vốn đối ứng cho 2 dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.