Đồng Nai quản lý chặt tài nguyên nước

ThienNhien.Net –  UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết
(Ảnh minh họa: Báo Đại đoàn kết)

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành rà soát, thống kê và tăng cường công tác thanh kiểm tra các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh; xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về tài nguyên nước.

Ngoài ra, Sở cần tổ chức thẩm định các đề án nêu trên, trình UBND tỉnh cấp gia hạn, thay đổi, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép của các tổ chức, cá nhân.