Khánh Hòa thêm 50 ha rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Theo quyết định phê duyệt Dự án khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp với trồng bổ sung của Ban quản lý Rừng phòng hộ Cam Lâm (Khánh Hòa), đến năm 2017, 50ha rừng tại khoảnh 4 tiểu khu 303 và khoảnh 1, 2 tiểu khu 304 thuộc địa phận xã Sơn Tân sẽ được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng bổ sung cây lâm nghiệp. Trong đó, 45,9ha sẽ được khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và 4,1ha được trồng bổ sung cây lâm nghiệp. Tổng mức đầu tư của dự án gần 500 triệu đồng.

Mục tiêu của Dự án là phục hồi, phát triển rừng phòng hộ, nâng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn; sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi trọc để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng dự án…