Quảng Nam phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn vùng nông thôn

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 3983/QĐ-UBND ngày 6/12/2012 về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Quản lý, thu gom, xử lý rác thải các vùng nông thôn đang trở nên bức thiết (Ảnh minh họa: Q.Duẩn/Vietgiaitri.com)
Quản lý, thu gom, xử lý rác thải các vùng nông thôn đang trở nên bức thiết (Ảnh minh họa: Q.Duẩn/Vietgiaitri.com)

Mục tiêu của Đề án là triển khai xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý, thu gom, xử lý rác thải các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân; góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, triển khai và xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đến năm 2015 thu gom, xử lý được 65% rác thải sinh hoạt và 90% rác thải y tế phát sinh ở vùng nông thôn và đến năm 2020 thu gom, xử lý được 90% rác thải sinh hoạt và 100% rác thải y tế phát sinh ở vùng nông thôn.

Phấn đấu hoàn thiện công tác quản lý rác thải vùng nông thôn, đảm bảo 100% người dân được truyền thông để nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường; từng bước thực hiện xã hội hóa công tác giải quyết rác thải vùng nông thôn thông qua việc thành lập các Tổ, Đội thu gom, vận chuyển rác thải do địa phương quản lý; xây dựng cơ chế tài chính và nhu cầu đầu tư trang thiết bị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vùng nông thôn, nhằm đưa công tác hoạt động ổn định và đảm bảo chất lượng phục vụ cộng đồng. (Nguồn quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 6/12/2012)