Xử lý 4 trạm nghiền xi măng nằm ngoài quy hoạch

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu UBND tỉnh Long An kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp thuận đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án trạm nghiền xi măng không đúng quy hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng đồng thời chấp thuận bổ sung dự án trạm nghiền xi măng của Công ty TNHH Công nghiệp FU-I vào Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng phương án xử lý 4 trạm nghiền xi măng trên địa bàn tỉnh Long An không nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó có trạm nghiền xi măng của Công ty FU-I, hiện dự án này đã xây dựng xong nhà máy, trạm nghiền và chuẩn bị đi vào hoạt động.