Xử nghiêm hành vi sử dụng các nguyên liệu trái phép trong nuôi trồng thủy sản

Khai thác bentonit trái phép(  Ảnh: A.Ngọc/Báo Phú Yên)
Khai thác bentonit trái phép ( Ảnh: A.Ngọc/Báo Phú Yên)

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 619/TB-UBND ngày 26/9/2012 về việc xử lý vấn đề khai thác, chế biến và kinh doanh trái phép các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đầu vào là bentonit, diatomit, bột đá canxi,… trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, UBND cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ sở khai thác, chế biến và kinh doanh không phép, trái phép các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu đầu vào là bentonit, diatomit, bột đá canxi,…

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 02/1/2013, Công ty TNHH SXTM Hai Phú, Công ty TNHH SXTM Việt Nhật, Công ty TNHH SXTM Thành Danh, Công ty TNHH SXTM Vận tải Trí Huệ và DNTN Thương mại Đại Minh phải chấm dứt hoạt động sản xuất sản phẩm cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu bentonit, diatomit, bột đá canxi, phải tự tháo dỡ, giải tỏa trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu.

Trường hợp các doanh nghiệp cố tình không chấp hành, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa, UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật.