Cần 6.550 tỷ đồng bảo vệ phát triển rừng năm 2013

ThienNhien.Net – Theo Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT, trong năm 2013 dự kiến sẽ cần 6.550 tỷ đồng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong đó, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 1.600 tỷ đồng cho công tác chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng; vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng là 1.000 tỷ đồng và các nguồn vốn khác khoảng 4.500 tỷ đồng.

040113_KT_rung
(Ảnh minh họa: binhdinh.gov.vn)

Theo đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ khoán bảo vệ khoảng 1,55 triệu ha rừng tại 62 huyện nghèo do hộ gia đình, cá nhân quản lý và rừng phòng hộ ở nơi xung yếu có nguy cơ xâm hại cao (bao gồm cả trợ cấp gạo cho các hộ nghèo thuộc huyện 30a tham gia bảo vệ và phát triển rừng). Đối với phát triển rừng, sẽ hỗ trợ trồng 255 nghìn ha, trong đó trồng mới 30 nghìn ha rừng phòng hộ, đặc dụng; 100 nghìn ha rừng sản xuất; 125 nghìn ha trồng lại rừng sau khai thác…

Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương sẽ được ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ theo thứ tự: Chăm sóc diện tích rừng đã trồng và khoanh nuôi; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với các huyện thuộc chương trình 30a; trồng mới rừng phòng hộ ven biển, các vùng đầu nguồn các lưu vực sông lớn, khu vực xung yếu có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét.

Năm 2013, cả nước có khoảng 13,1 triệu ha rừng thuộc diện bảo vệ và phát triển bền vững.