Năm 2012, diện tích rừng bị thiệt hại là 3.225ha

ThienNhien.Net – Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng diện tích rừng bị thiệt hại năm 2012 là 3.225 ha, giảm 18% so với năm 2011. Tuy nhiên, do thời tiết trong năm nắng nóng, khô hạn kéo dài nên xảy ra hiện tượng cháy rừng ở một số địa phương, chủ yếu là các tỉnh thuộc khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; trong khi nhiều địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn và khắc phục hiệu quả.

Cụ thể, trong tổng số bị thiệt hại thì diện tích rừng bị cháy lên tới gần 2.100 ha, tăng 19,8%; diện tích rừng bị chặt, phá 1.134 ha, giảm 48,2%. Một số tỉnh có diện tích rừng bị cháy nhiều là: Hà Giang 298 ha; Đà Nẵng 181 ha; Lạng Sơn 132 ha; Phú Yên 106 ha; Lào Cai 100 ha; Thừa Thiên-Huế 92 ha; Quảng Nam 80 ha. Một số tỉnh có diện tích rừng bị chặt, phá nhiều là: Lâm Đồng 140,3 ha; Kon Tum 106 ha; Sơn La 86 ha…