Quảng Ngãi: Quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp phải đúng quy định và hiệu quả

ThienNhien.Net – Chiều 25/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh về kết quả sơ bộ thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại 5 công ty nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện các đơn vị trên được giao khoảng 23.147 ha, trong đó có 8.754 ha diện tích rừng tự nhiên sản xuất, 14.393 ha đất trồng rừng sản xuất và đất phi nông nghiệp. Diện tích này đã giảm nhiều so với trước đây (110.943 ha). Tuy nhiên, theo ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phần lớn đất được giao các đơn vị quản lý sử dụng chưa có hiệu quả. Các đơn vị chỉ mới đầu tư đưa vào sử dụng với diện tích 5.228,2 ha/14.393,38 ha đất trồng rừng sản xuất và đất phi nông nghiệp, đạt 36,32% tổng diện tích đã giao.

Các đơn vị chỉ mới đầu tư đưa vào sử dụng với diện tích 5.228,2 ha/14.393,38 ha đất trồng rừng sản xuất. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Hóa)
Các đơn vị chỉ mới đầu tư đưa vào sử dụng với diện tích 5.228,2 ha/14.393,38 ha đất trồng rừng sản xuất. (Ảnh minh họa: Báo Thanh Hóa)

Một vấn đề cũng đáng quan tâm là hiện nay trong tổng diện tích được giao cho các công ty nông lâm trường có khoảng 2.046,47 ha (chiếm 8,84%) đã bị người dân lấn chiếm, trong đó nhiều nhất là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tô với diện tích 900,6 ha, tiếp đến là Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ba Tơ: 665,71 ha, Công ty lâm nghiệp Trà Tân: 316 ha…

Có nhiều nguyên dân dẫn đến tình trạng trên, trong đó cơ bản là do diện tích đất được giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng còn tương đối lớn, lại không tập trung, nằm phân tán rải rác, trong khi đó ranh giới phân định, cắm mốc giới thực địa còn lẫn lộn, chưa rõ ràng,… nên vượt quá tầm quản lý và năng lực đầu tư sử dụng của đơn vị được giao.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ yêu cầu các công ty nông, lâm nghiệp chủ động rà soát lại quỹ đất được giao (xác định diện tích sử dụng có hiệu quả, chưa sử dụng, bị lấn chiếm…) để xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng trong thời gian tới, trong đó có việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được giao phải đúng quy định và có hiệu quả. Đồng thời giao các Sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đất của công ty nông lâm nghiệp, trong đó có việc rà soát thu hồi diện tích đất quản lý sử dụng không hiệu quả để giao lại cho các địa phương theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các công ty nông, lâm trường cần đổi mới, tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn, giảm bớt diện tích quản lý sử dụng đất, mở rộng phát triển các dịch vụ, tư vấn trong việc trồng rừng, phát triển rừng… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.