Trả lại môi trường nước sạch cho sông Ba

Một đoạn sông Ba bị ô nhiễm (Ảnh: Báo Gia Lai điện tử)
Một đoạn sông Ba bị ô nhiễm (Ảnh: Báo Gia Lai điện tử)

ThienNhien.Net – Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm nguồn nước thải trong quá trình sản xuất, trả lại môi trường nước trong sạch cho dòng sông Ba, Gia Lai, Nhà máy đường An Khê đã đưa vào sử dụng khu xử xử lý nước thải được đầu tư hơn 21 tỷ đồng.

Khu xử lý nước thải được đầu tư xây dựng và hoạt động theo công nghệ “vi sinh, kỹ khí-yếu khí hai bậc khử nitơ,” nước thải sẽ không trực tiếp thải ra môi trường mà qua quá trình xử lý rồi được bơm tái sử dụng vào quá trình sản xuất của nhà máy.

Hệ thống khu xử lý nước thải sẽ thu gom toàn bộ nước thải sinh ra trong quá trình sản xuất của nhà máy vào một bể biogas nhằm khử mùi hôi, rồi sau đó được đưa qua một bể sinh học xử lý cơ bản những chất cặn bã, những chất độc hại rồi tiếp đưa qua bể sục khí khử nitơ sẽ loại bỏ hết những tạp chất độc hại còn sót lại.

Cuối cùng nước thải được đưa qua bể lắng và khử trong. Sau đó nước không còn tạp chất sẽ được bơm tuần hoàn tái sử dụng lại.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra trong quá trình sản xuất, năm nay nhà máy đã đầu tư hơn 21 tỷ đồng xây dựng khu xử lý nước thải. Bước đầu đưa vào sử dụng đã cho thấy tỉnh hiệu quả của hệ thống.

Hiện nay, mức độ ô nhiễm vẫn còn cao hơn mức cho phép do hệ thống chưa hoàn thiện và công suất nhà máy hoạt động chưa được ổn định. Tuy nhiên khi hệ thống đi vào hoạt động bình thường sẽ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm.