Nghệ An gặp khó trong xử lý chất thải y tế nguy hại

ThienNhien.Net – Nghệ An đang thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của chất thải rắn y tế nguy hại đến cộng đồng dân cư, đến hoạt động của nhân viên y tế và bệnh nhân. Tỉnh chủ trương quy hoạch hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn y tế nguy hại, cải thiện môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Từ nay trở đi, các cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại được đầu tư xây dựng mới trên địa bàn phải gắn liền với các khu xử lý chất thải rắn liên huyện, liên vùng, nhằm tiện lợi, hiệu quả, giảm chi phí trong việc thu gom, xử lý. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2015, 100% lượng chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom, phân loại và vận chuyển đến các cơ sở xử lý.

Rác thải y tế chưa được phân loại (Ảnh: ykhoa.net)

Trên địa bàn Nghệ An có 40 bệnh viện các loại với 6.651 giường bệnh và 359 cơ sở hành nghề y dược tư nhân khác. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có 3.000kg chất thải rắn y tế nguy hại được thải ra từ các cơ sở y tế.

Theo Sở Y tế Nghệ An, chất thải rắn y tế nguy hại ở các bệnh viện tuyến tỉnh (kể cả bệnh viện tư nhân) được xử lý tập trung tại lò đốt công suất 400 đến 500 kg/giờ của Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, từ tháng 11/2011 đến nay, lò đốt rác này xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường, do đó chất thải rắn y tế nguy hại của nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh phải đốt tại các bệnh viện huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên; trong khi các lò đốt ở các bệnh viện này có công suất nhỏ (khoảng 40 kg/ngày) nên gây quá tải, hư hỏng.

Tại Nghệ An, ở các bệnh viện tuyến huyện, chất thải rắn y tế được xử lý tại chỗ bằng lò đốt, không có hệ thống lọc khí thải, thậm chí có bệnh viện (như Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc và Tây Nam xử lý chất thải rắn nguy hại bằng lò đốt thủ công và chôn lấp ngay trong khu vực bệnh viện vì chưa có lò đốt).

Việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại của các cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An như hiện nay phần lớn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, chôn lấp không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; một số bệnh viện xử lý bằng công nghệ lò đốt (lò đốt không có hệ thống xử lý khí thải) nên đã tạo ra khói bụi, các chất độc hại.

Các cơ sở y tế phần lớn nằm trong khu vực dân cư, nội thành, nội thị, trong khi lượng chất thải rắn y tế phát sinh ngày càng nhiều, nếu không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình kỹ thuật sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân gần các khu vực bệnh viện và thậm chí là với cán bộ y tế và những bệnh nhân nằm viện.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhu cầu xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa các cơ sở xử lý chất thải rắn y tế nguy hại là rất lớn. Tuy nhiên, địa phương đang trong tình trạng thiếu vốn, hạn chế về công nghệ, kỹ thuật, kể cả việc quy hoạch đất để xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nguy hại.

Riêng nguồn vốn, tỉnh chủ trương huy động từ nguồn Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn ODA, vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các cơ sở thu gom, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại.