Sacombank áp dụng hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội

(Ảnh: Diễn đàn kinh tế Việt Nam)

ThienNhien.Net – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế.

Chiều 10/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tiếp nhận và áp dụng hệ thống quản lý trách nhiệm với môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn mực quốc tế do Công ty kiểm toán PriceWaterhouseCoopers (PwC, Hà Lan) tư vấn và chuyển giao. ESMS sẽ giúp Sacombank tăng cường quản lý các tác động đến môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng đến các khách hàng.

Theo đó, Sacombank đưa ra chương trình đánh giá các tác động đến môi trường và xã hội đối với các khoản vay từ khâu thẩm định cho đến suốt quá trình sử dụng vốn của các khách hàng. Sacombank cũng đã ban hành danh mục các ngành nghề không cấp tín dụng dựa theo đánh giá mức độ rủi ro đến môi trường và xã hội. Bên cạnh đó, Sacombank còn thành lập nhóm ESMS tham gia quá trình thẩm định tác động đến với môi trường và xã hội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khách hàng vay vốn. Sacombank trở thành ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống ESMS đạt tiêu chuẩn quốc tế.