Quảng Ninh: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn ở phía Đông

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn số 528/UBND-QH2 chỉ đạo về việc xem xét địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp ở phía Đông của tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiên Yên lấy ý kiến của nhân dân khu vực liền kề dự án, để xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại xã Đông Ngũ và gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra cụ thể khoảng cách khu vực dự kiến xây dựng nhà máy đến khu dân cư, đặc biệt phải khảo sát ảnh hưởng của dự án đến nguồn nước chung của khu vực (nếu có)…, lập hồ sơ trình UBND tỉnh nếu dự án đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn.

Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp ở miền Đông của tỉnh sau khi xây dựng sẽ kiểm soát, giữ gìn, và tránh được tình trạng ô nhiễm môi trường.