8 khu kinh tế cửa khẩu được tập trung đầu tư giai đoạn 2013 – 2015

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế (KKT) cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015”. Theo đó, trong giai đoạn 2013 – 2015, chọn 8 KKT cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước.

Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo (Ảnh: Chinhphu.vn)

8 KKT cửa khẩu gồm: KKT cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; KKT cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai; KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum; KKT cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; KKT cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý trong 8 KKT cửa khẩu trên, phải xác định mức độ và thứ tự ưu tiên đầu tư giữa các khu; lựa chọn các hạng mục công trình có nhu cầu cấp thiết của từng khu để tập trung đầu tư nhằm phát huy nhanh hiệu quả hoạt động của các KKT cửa khẩu này.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan bố trí hỗ trợ tối thiểu 70% tổng nguồn vốn từ ngân sách trung ương trong kế hoạch hàng năm và trong giai đoạn 2013 – 2015 cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các KKT cửa khẩu trên, bảo đảm tuân thủ đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010; Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và là đầu mối theo dõi quá trình triển khai Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện; trong quý IV/2015, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý lựa chọn 5 nhóm KKT ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2015.

5 nhóm KKT ven biển nêu trên gồm: 1- Nhóm KKT Chu Lai, tỉnh Quảng Nam – Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; 2- KKT Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 3- KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 4- KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; 5- KKT đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang.