Việt Nam sẽ có khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0

Bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử ở phạm vi mình quản lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, hôm 20.8, đã cho rằng, phải có “kỷ luật sắt” trong tổ chức thực hiện, không để “đổ qua, đổ lại một số công việc” làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng Chính phủ điện tử.

Đặc biệt, việc chưa phát huy vai trò “người đứng đầu” trong chỉ đạo thực hiện, là nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, bất cập hiện nay. Trong khi đó, cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh. Thủ tướng nhận xét, việc xây dựng Chính phủ điện tử thời gian qua đã đạt được kết quả nhất định, cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân, xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng, nhưng kết quả còn kiêm tốn.

Trong khi đó, nhiều cơ quan, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Việc triển khai mang nặng tính hình thức, thói quen giấy tờ chưa được khắc phục.

Việt Nam đang hướng đến mục tiêu 7 năm tới sẽ lọt vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, thay vì vị trí thứ 6 trong ASEAN và vị trí thứ 88 trong 193 nước và vùng lãnh thổ như hiện nay.

Thay đổi tình trạng này, Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm triển khai Chính phủ điện tử ở phạm vi bộ, ngành, địa phương mình quản lý.

Thủ tướng yêu cầu phải có đầu mối, một người chỉ huy thống nhất, không để mỗi ngành lại làm dự án đầu tư công nghệ thông tin, làm các cơ sở dữ liệu khác nhau, để tránh lãng phí, dàn trải.

Hơn nữa, trong tháng 10.2018, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng xem xét, ban hành.

Thủ tướng nói rõ Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ  điện tử.

Tại phiên họp này, Thủ tướng đã chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.