Thủ tướng chỉ thị triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước

ThienNhien.Net – Ngày 26/11  Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân (Phong trào) là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân. Phong trào cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn, quận, huyện.

Việc triển khai Phong trào là hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/7 hằng năm là Ngày vệ sinh yêu nước.

Hàng tháng, huy động nhân dân tham gia hoạt động Phong trào

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên toàn địa phương.

Ngày 1/7/2012, Chủ tịch nước đã chính thức phát động Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước.

Trong đó, UBND địa phương chỉ đạo việc lựa chọn và quyết định lấy ngày nhất định trong tháng để huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ, xóm, cơ quan, trường học, công sở tạo những thói quen và nếp sống vệ sinh, văn minh trong nhân dân.

Bộ Y tế hằng năm phải tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân – Ngày 2/7 theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan giếng nước sạch của gia đình bà Vương Thị Trịnh, nơi Bác Hồ đã từng đến thăm vào năm 1965 (Ảnh: Báo Lao động)

 Khắc phục ô nhiễm, mất vệ sinh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc cung cấp đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn sử dụng; tiếp tục vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và di dời chuồng gia súc, gia cầm xa nhà, không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản; thực hiện tốt vệ sinh nông nghiệp, bảo đảm thực phẩm cung cấp cho người dân được an toàn, vệ sinh.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường; có kế hoạch cụ thể để từng bước giảm thiểu, kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh trong các làng nghề và khu vực dân cư nông thôn. Đặc biệt, có kế hoạch phát động phong trào rộng khắp trong nhân dân nhằm thay đổi tập quán, ý thức của người dân trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường…

 Hình thành phong trào học sinh, sinh viên tham gia hoạt động vệ sinh

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ sinh trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học; đẩy mạnh việc thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường để tạo thói quen thực hành các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe; hình thành, xây dựng và phát triển các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh và nâng cao sức khỏe trong trường học và tại cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các quy định trong hương ước, quy ước văn hóa của thôn, làng, bản, tổ dân phố; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…