Khắc phục sạt lở hai bên bờ sông Ba

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nhân dân, giảm thiểu tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực hai bên bờ sông Ba tại đoạn kè thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) và đoạn kè thôn Thạch Bàn, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa).

Trước mắt, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh khẩn trương triển khai khắc phục sạt lở theo hướng thi công các kè mỏ hàn tại những vị trí xung yếu, nhằm giảm thiểu tình trạng sạt lở nghiêm trọng đang diễn ra tại 02 khu vực nêu trên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất nguồn vốn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, để kịp thời triển khai.

Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan để xem xét, hỗ trợ vốn khắc phục hậu quả thiên tai khẩn cấp 02 công trình này.

Cũng theo ý kiến chỉ đạo, UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh triển khai thực hiện trước các bước chuẩn bị đầu tư của 02 công trình nêu trên, để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hỗ trợ vốn.