Khoảng 20% doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép khai khoáng

ThienNhien.Net – Lý do được Bộ TNMT cho biết đó là các doanh nghiệp không đủ khả năng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Nghị định số 203/NĐ-CP quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhằm siết chặt quản lí hoạt động khoáng sản, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Việc triển khai Nghị định này sẽ hạn chế được các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: năm 2015, dự kiến sẽ có khoảng 20% doanh nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép do không đủ khả năng nộp tiền cấp quyền khai thác.

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục địa chất và khoáng sản cho biết: để tránh thất thu cho ngân sách khi tính tiền cấp quyền khai thác, công tác thanh tra, kiểm tra, thăm dò được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ: “Đây là vấn đề mới, có nhiều vướng mắc phải tiếp tục giải quyết trong năm 2015. Việc thanh tra theo hướng truy đến cùng. Sau khi kiểm tra lần đầu, kết luận, cho hạn, sau 90 ngày sẽ tiếp tục truy tiếp và truy đến cùng, sẽ phạt nặng”.