Phú Yên giám sát trồng bù rừng đối với các dự án thủy điện, khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Bên cạnh đó, các địa phương cần huy động lực lượng kiểm tra, phát hiện và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tập trung kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, các chủ rừng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã được bố trí và thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án khác trên địa bàn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, trong đó cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc trồng rừng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch của năm 2012; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương và các đơn vị chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế đối với các dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng công trình thủy điện, khai thác khoáng sản và các công trình xây dựng khác; giải quyết hoặc đề xuất xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định hiện hành.