Đan Mạch hỗ trợ xây dựng nhà tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net -Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh (ECC), Công ty Kiến trúc Kaersgaard Andersen (KAAI) và trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) ngày 9/11 đã ký thỏa thuận về việc hợp tác xây dựng Nhà tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.

Nhà tiết kiệm năng lượng được xây bằng vật liệu cách nhiệt tốt, do đó, giảm thiểu nhu cầu sử dụng năng lượng. Đồng thời, đó cũng là ngôi nhà tốt cho sức khỏe và thoải mái, tiện nghi với chất lượng không khí bên trong thông suốt nhờ thiết kế thông minh làm tăng ánh sáng tự nhiên và khí trời. Nguyên tắc trong nhà tiết kiệm năng lượng là tự tạo ra nguồn năng lượng lớn hơn mức sử dụng, nhằm kết nối bền vững một cách tối ưu với cộng đồng.

Nhà tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam là sự hợp tác giữa ECC, KAAI và UCN  với hỗ trợ từ phía Đan Mạch, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2013.