Gần 2.700 tỷ đồng quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Nhằm quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng và thực hiện có hiệu quả chức năng phòng hộ, giảm nhẹ thiên tai, tỉnh Tuyên Quang quyết định đầu tư gần 2.700 tỷ đồng để quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng từ nay đến năm 2015.

Theo đó, trong giai đoạn này, tỉnh sẽ trồng mới gần 80.000 ha rừng các loại; trong đó, có trên 3.000 ha rừng phòng hộ, gần 27.000 ha rừng sản xuất và gần 2.000 ha rừng đặc dụng; trồng lại rừng sau khai thác trên 46.000 ha và trồng cây phân tán là gần 2.000 ha.

Tỉnh đưa ra kế hoạch, trung bình mỗi năm sẽ thực hiện trồng mới hơn 6.000 ha rừng; diện tích sản lượng khai thác gỗ từ rừng sản xuất là 46.000 ha.