1.000 tỷ xây công trình đường bờ Nam sông Trà Khúc

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định giao kế hoạch vốn 200 tỷ đồng từ nguồn tạm ứng Kho bạc Nhà nước cho Sở Giao thông vận tải thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bờ Nam sông Trà Khúc (từ cầu Trà Khúc II đến giáp đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh), trong đó, ưu tiên chi bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phối cảnh dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc (Ảnh: quangngai.gov.vn)

Dự án được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 30/05/2012, có nền đường rộng 36m, mặt đường rộng 22m, chiều dài toàn tuyến hơn 8,7 km, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ 2012 – 2015.

Sở Giao thông vận tải được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án và quản lý, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc và phí cho Kho bạc Nhà nước.