Nghệ An chấn chỉnh hoạt động kiểm lâm

ThienNhien.Net – Sau Phú Yên, ngày 3/1, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 3714 của Bộ NN&PTN về chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm và triển khai Chỉ thị số 31 của UBND tỉnh Nghệ An về kiểm tra, truy quét, thu giữ lâm sản trái phép.

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập một ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động gồm các nội dung: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng kiểm lâm; Tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá, sắp xếp bố trí, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức kiểm lâm; Làm tốt công tác thanh tra chống tiêu cực nội ngành; Chấn chỉnh tác phong khi thi hành nhiệm vụ; Tổ chức tiếp công dân đúng quy định.

Ban chỉ đạo được thành lập nhằm tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó tăng cường truy quét các tụ điểm khai thác, phá rừng trái phép, điều tra triệt phá những đường dây khai thác rừng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm tra, xử lý các cơ sở chế biến, tiêu thụ lâm sản vi phạm pháp luật.