Đề xuất thanh toán vốn kết dư và giải ngân vốn bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài Chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương xem xét cho phép UBND tỉnh Nghệ An được sử dụng vốn kết dư Dự án trồng rừng mới 5 triệu ha rừng (5,2 tỷ đồng) để hoàn trả cho những hạng mục công trình đã hoàn thành, số kinh phí còn lại chuyển sang thực hiện các hạng mục thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị hai cơ quan cho phép UBND tỉnh Nghệ An được giải ngân nguồn vốn 24,5 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2012 đã được UBND tỉnh Nghệ An phân bổ cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020.