Vĩnh Long tạm ngừng cấp phép khai thác cát

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý và xử lý việc khai thác cát sông trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, địa phương thống nhất tạm ngừng tổ chức cấp mới hoặc cấp lại giấy phép cát đã hết hạn cho đến khi có chủ trương cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ việc khai thác cát phục vụ cho các công trình bức xúc trên địa bàn), đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác cát sông của các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần phối hợp xây dựng phương án đấu giá quyền khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, chậm nhất là cuối tháng 12/2012.