Phú Yên bảo tồn và phát triển hai khu rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển hai khu rừng đặc dụng đến năm 2020 với tổng diện tích tự nhiên 19.559 ha.

Cụ thể, Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai thuộc địa bàn huyện miền núi Sơn Hòa 13.775 ha và Khu văn hóa, lịch sử, môi trường Đèo Cả thuộc địa bàn huyện Đông Hòa 5.784 ha.

Cùng với việc chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã xây dựng cơ chế tổ chức, quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững các khu rừng đặc dụng; ban hành các chương trình, dự án và hệ thống giải pháp thực thi nhằm tạo môi trường, sinh cảnh tốt nhất để bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu cũng như bảo tồn nguồn gen…

Khu vực Đèo Cả (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)
Khu vực Đèo Cả (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Đến năm 2020, Khu văn hóa, lịch sử, môi trường Đèo Cả sẽ trồng mới gần 1.000 ha rừng cho nhằm nâng độ che phủ rừng lên 83%.

Đối với Khu bảo tồn thiên nhiên Krông Trai, do đặc điểm có dân cư 6 xã sống trong khu vực này nên Ban quản lý và Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn Krông Trai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã thường xuyên họp dân và thông báo rộng rãi để người dân biết việc lấn chiếm, khai thác, phá hoại rừng đặc dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật; đồng thời sẽ cưỡng chế khôi phục lại rừng đã bị khai phá.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa sớm kiểm tra, xác định lại diện tích rừng bị khai phá trái phép trong thời gian qua để có kế hoạch khôi phục rừng.