Bình Thuận khảo sát lập quy hoạch phát triển cao su đến năm 2020

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát hiện trạng vùng trồng cao su trên địa bàn nhằm phục vụ công tác lập Quy hoạch phát triển cao suđến năm 2020.

Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý cho tiến hành khảo sát, lập bản đồ hiện trạng vùng trồng cao su tại các địa phương trong tỉnh đến năm 2012, tuy nhiên không thực hiện đối với diện tích trồng trên đất quốc phòng, an ninh (Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Trại giam Thủ Đức, Trại giam Xuân Lộc và Trại giam Huy Khiêm).

Khảo sát phân hạng thích nghi đất trồng cao su đối với diện tích dự kiến phát triển mới theo đề xuất của các địa phương với quy mô 24.135 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 8.854 ha và 15.281 ha đất lâm nghiệp (18.783 ha quy hoạch, 5.502 ha đất nằm trong Đề án cải tạo rừng đã khảo sát, đánh giá và 2.000 ha đất rừng trồng sản xuất). Diện tích khảo sát để phát triển mới phải bảo đảm liên vùng, quy mô đủ lớn và có khả năng liên kết hình thành vùng nguyên liệu tập trung cho chế biến.

Quy trình, sản phẩm, định mức chi phí khảo sát theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Định mức lập Quy hoạch thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với quy hoạch phát triển sản phẩm chủ lực; chi phí lập quy hoạch áp dụng Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.