Phục hồi và quản lý 9.300 ha rừng phòng hộ tại Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 289,6 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA Nhật Bản là 246,8 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Dự án thực hiện trong 9 năm (2012 – 2021) trên địa bàn 9 xã của 4 huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Tây Trà với tổng diện tích 9.300 ha, trong đó trồng mới rừng phòng hộ là 2.800 ha; khoanh nuôi có trồng bổ sung 600 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 2.700 ha và bảo vệ rừng 3.200 ha.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục khác như phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh; hỗ trợ phát triển sinh kế như mô hình trồng rừng cây keo lai hom, trồng mây dưới tán rừng, trồng nấm, nuôi ong, xây dựng hầm biogas, kiểm soát phòng chống cháy rừng, đào tạo, tập huấn…