84 triệu USD hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp trị giá 84 triệu USD, trong đó vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 74 triệu USD.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính cho dự án này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA.

Được biết, “Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP)” có 3 điểm nhấn chính. Thứ nhất, LCASP không tập trung vào các hệ thống khí sinh học quy mô hộ gia đình, mà tập trung vào giới thiệu các hệ thống khí sinh học chuyên nghiệp và hiện đại cho các trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn ở Việt Nam.

Thứ hai, các công trình khí sinh học chỉ được coi như một trong những vấn đề lồng ghép vào các hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi toàn diện.

Thứ ba, dự án đề xuất tập trung vào việc xây dựng năng lực ở các cấp nhằm tạo sự bền vững cho việc tự mở rộng mô hình.