Phê duyệt 2 dự án ứng phó với BĐKH

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam”.

Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của dự án là 4.999.892 Cua ron Đan Mạch, tương đương 877.174 USD do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ giao Đại học quốc gia Hà Nội thẩm định và phê duyệt nội dung văn kiện dự án, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần xóa đói giảm nghèo và ứng phó biến đổi khí hậu huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” với tổng vốn đầu tư là 8,4 triệu USD, trong đó vốn vay ODA của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) là 7 triệu USD.