Nâng cao năng lực về chính sách năng lượng và vận động chính sách

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao năng lực cho các thành viên và các đối tác tham gia hiệu quả vào quá trình thảo luận và xây dựng, phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, Liên minh Năng lượng (EA) đã tổ chức hội thảo tập huấn “Chính sách năng lượng và vận động chính sách” trong hai ngày ngày 20, 21/09/2012.

Tham dự hội thảo, ngoài thành viên của Liên minh còn các chuyên gia năng lượng, chính sách và đại diện các tổ chức phi chính phủ, đoàn thể nghề nghiệp.

Hội thảo đã phân tích khung chính sách năng lượng hiện có của Việt Nam và chia sẻ những thách thức hiện tại cho phát triển năng lượng của Việt Nam như thiếu vốn đầu tư cho các dự án phát triển điện; thủ tục pháp lý nhằm phức tạp; thị trường mới ở giai đoạn chập chững; chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân chưa phối hợp hài hòa, cơ chế tài chính hỗ trợ năng lượng tái tạo hiện có vẫn chưa đủ mạnh, thiếu quy hoạch chi tiết cho các loại năng lượng tái tạo…

Hội thảo đã dành thời gian thảo luận về một số bài học thực tiễn vận động chính sách liên quan đến năng lượng ở Việt Nam và tiếp thu kinh nghiệm phát triển năng lượng tại Đan Mạch, Thái Lan và Thụy Điển.

Liên minh Năng lượng (EA) được thành lập từ năm 2012 bởi 4 tổ chức sáng lập bao gồm Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID), Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích ứng với Biến đổi khí hậu (Cewaree), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thuỵ Điển (SSNC), Tổ chức Năng lượng Bền vững Đan Mạch (SE) và WWF Việt Nam cũng vừa chính thức trở thành thành viên trong liên minh này. Mục tiêu của Liên minh là hợp tác thực hiện các chiến lược thúc đẩy chính sách phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và vùng Mê Kông cũng như đóng góp vào các mục tiêu phát triển của đất nước.