Thái Nguyên nhân rộng 9 dự án khoa học công nghệ về nông nghiệp

ThienNhien.Net – Sau một thời gian triển khai thử nghiệm các dự án khoa học công nghệ, trong năm 2013 tỉnh Thái Nguyên sẽ nhân rộng 9 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Ảnh: Khoa học & Đời sống

Các dự án bao gồm: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân rộng mô hình sản xuất cây bí xanh trên địa bàn thị xã Sông Công”; “Nhân rộng mô hình thâm canh lúa thuần chất lượng cao HT6 trên địa bàn huyện Võ Nhai”…

Một số dự án triển khai trong thời gian 2 đến 3 năm như dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong ghép cải tạo cây nhãn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ”; “Nhân rộng mô hình trồng cây Ba Kích tại một số xã vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo”; “Nhân rộng mô hình trồng và thâm canh cây chuối Tây trên địa bàn huyện Phú Lương”…

Hầu hết các dự án nhân rộng đều do các Trạm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thực hiện.

Việc thực hiện các dự án khoa học công nghệ này giúp người dân tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới; lựa chọn ra những cây, con giống tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao để gieo trồng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.