Kiểm tra kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng tại 6 địa phương

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ thành lập hai đoàn công tác liên bộ để kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 tại 6 địa phương.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Thành viên hai đoàn công tác bao gồm các bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Tài chính.

Từ ngày 17-27/9/2012, một đoàn công tác sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng. Đoàn còn lại kiểm tra tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Thuận từ ngày 17-28/9/2012.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng; tình hình xây dựng Kế hoạch trung hạn 2013-2015 và năm 2013; việc phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng…

Bên cạnh đó, các đoàn cũng kiểm tra kết quả trồng rừng gồm trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác. Kiểm tra tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển do Ngân sách Trung ương cấp cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, trong đó làm rõ tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng…