Xử phạt hành chính 1.675 trường hợp vi phạm về môi trường trong năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong năm 2020, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại 2.517 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.675 cơ sở gây ô nhiễm môi trường với số tiền phạt gần 12 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu là xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; các điểm tập kết, phương tiện vận chuyển phế thải xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt chưa chấp hành đúng quy định bảo vệ môi trường…

Trước thực trạng trên, trong năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tăng cường công tác hậu kiểm, đôn đốc các sở, ngành, địa phương hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu về môi trường theo từng lĩnh vực quản lý được phân công. Sở sẽ lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện chất lượng không khí…