Thanh tra về đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên

Ngày 16/7 tại UBND tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc cùng tham dự buổi công bố quyết định thanh tra.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định Thanh tra tại UNBD tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TH

Theo Quyết định số 489/QĐ-TTCP, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2010 đến hết năm 2018. Thời hạn thanh tra là 90 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Đoàn thanh tra có trách nhiệm tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản tại Thái Nguyên và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định pháp luật về thanh tra.

Cũng theo Quyết định số 489/QĐ-TTCP, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra có nhiệm vụ thực hiện giám sát hoạt động thanh tra của Đoàn thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn Thanh tra; UBND tỉnh cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với Đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.