Kiểm dịch thực vật quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu

ThienNhien.Net – Từ ngày 27/09 tới đây, quả tươi, cây, cỏ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm dịch chặt chẽ. Nội dung này được quy định rõ trong Thông tư 39 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam gồm: Cây và các bộ phận của cây còn sống được sử dụng để trồng trọt; Quả tươi; Cỏ và hạt cỏ các loại; Sinh vật có ích và sinh vật sống khác có nguy cơ gây hại tài nguyên thực vật; Gỗ tròn, gỗ xẻ chưa qua xử lý kiểm dịch thực vật; Các vật thể khác có nguy cơ cao mang theo dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam.

Các vật thể trên phải được phân tích nguy cơ dịch hại khi vật thể nhập khẩu thuộc một trong các trường hợp: Lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam hoặc có xuất xứ mới.