Quảng Nam ban hành quy định mới về quản lý tài nguyên khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 20/08/2012, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 23/2012/QĐ-UBND quy định về việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Mục tiêu của Quyết định là nhằm quản lý, sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả trước mắt và lâu dài; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; ưu tiên cho các dự án thăm dò, khai thác gắn liền với chế biến sâu trên địa bàn tỉnh có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và cảnh quan thiên nhiên, làm ra sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế – xã hội cao; hạn chế tối đa và hướng tới chấm dứt việc khai thác khoáng sản để xuất bán dưới dạng nguyên liệu thô hoặc chỉ qua sơ chế.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 45/2006/QĐ-UBND ngày 26/09/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về việc quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.