Yên Bái ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc

ThienNhien.Net – Trong quá trình thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2012-2015, tỉnh Yên Bái ưu tiên cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo.

Ảnh: ThienNhien.Net

Tổng diện tích đất rừng của Yên Bái đã được giao là 290.895 ha, trong đó rừng đặc dụng 36.500 ha, rừng phòng hộ 162.200 ha, rừng sản xuất 92.195 ha. Diện tích rừng và đất rừng chưa giao hiện còn rất lớn (181.604 ha).

Dự kiến giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái giao và cho thuê 88.573 ha, đối tượng được giao và cho thuê đất được ưu tiên cho các hộ nông dân là đồng bào dân tộc, hộ nghèo và cận nghèo thiếu đất sản xuất, hộ gia đình chính sách, hộ là cán bộ nhân viên lâm trường đã nghỉ việc hoặc mất việc, có sức khoẻ nhưng không có đất sản xuất… sau đó mới đến các đối tượng khác – theo thông tin trên báo Nông nghiệp ngày 08/08.

Năm 2012, tỉnh giao 6.960 ha rừng và đất rừng ở hai huyện Trấn Yên và Yên Bình, cho thuê đất 17.000 ha; năm 2013 diện tích giao dự kiến 15.649 ha, cho thuê rừng 9.570 ha; năm 2014 giao rừng 14.303 ha, cho thuê rừng 7.832 ha; năm 2015 giao rừng 17.415 ha, ch thuê rừng và đất rừng 732 ha.

Dự kiến đến ngày 31/12/2012 sẽ hoàn thành việc giao và cho thuê rừng và đất rừng với tổng diện tích là 23.960 ha. Hiện Yên Bái có 415.103 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 234.337 ha, rừng trồng 172.521 ha; độ che phủ đạt 59,6%, là tỉnh có tỷ lệ che phủ đứng thứ tư toàn quốc.