Quảng Ngãi kiểm tra hoạt động khai thác tại Tây Trà

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Liên quan đến việc khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn huyện Tây Trà làm ô nhiễm môi trường nước và ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và UBND huyện Tây Trà khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế việc khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2012.

Việc xử lý tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn huyện Tây Trà, mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm, gây mất an ninh trật tự địa phương, làm ô nhiễm môi trường, huỷ hoại đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước của người dân địa phương.