ADB ký kết Chiến lược Đối tác Quốc gia với Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Việt Nam vừa ký kết Chiến lược Đối tác Quốc gia trong thời gian 4 năm nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả kinh tế tại Việt Nam. Theo kế hoạch, ADB sẽ cho Việt Nam vay 2,6 tỷ đô la từ nguồn vốn thông thường, 1,2 tỷ đô la từ quỹ đặc nhượng, gói hỗ trợ kỹ thuật có thể đạt 8 triệu đô la mỗi năm.

Kinh tế Việt Nam được ADB đánh giá đã tăng trưởng một cách ấn tượng, với tỉ lệ nghèo đói giảm nhiều trong 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, tình trạng đói nghèo vẫn còn đó và các thách thức dài hạn mang tính hệ thống vẫn cần được quan tâm. Mặt trái của tăng trưởng kinh tế nhanh là sự nới rộng của khoảng cách giàu – nghèo, trong đó các dân tộc thiểu số chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Người nghèo là đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ môi trường suy thoái và biến đổi khí hậu. Vì vậy, xây dựng các cơ sở hạ tầng có khả năng chống chọi với thiên tai ở ven biển và các vùng thấp sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho con người và tài nguyên.

ADB tiếp tục đầu tư cho các dự án cung cấp nước sạch (Ảnh: agroviet.gov.vn)

ADB cũng cho rằng tuy Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế, lạm phát không ổn định vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết, tính cạnh tranh của quốc gia vẫn đang bị hạn chế bởi nguồn nhân lực, các cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kém chất lượng, sự cứng nhắc trong khâu quản lý của các doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng không hiệu quả.

Chiến lược mới được ký kết sẽ tập trung đầu tư vào 6 mảng chính: nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên, giáo dục, năng lượng, tài chính, giao thông, cấp nước và các cơ sở hạ tầng đô thị. Chiến lược này ưu tiên đầu tư vào các vùng kém phát triển và nâng cao năng lực cho Chính phủ trong công tác quản lý cũng như đánh giá các thách thức của biến đổi khí hậu. Đóng góp của ADB trong lĩnh vực quản lý công sẽ thúc đẩy nhiều thay đổi, hướng tới tăng hiệu quả về kinh tế và tăng khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ cho người nghèo, đồng thời giảm thiểu rủi ro dẫn đến tái nghèo.