Thanh tra việc sử dụng đất, khai thác khoáng sản ở Thái Nguyên

Ngày 16-7, tại TP Thái Nguyên, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2010 đến hết năm 2018.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã cấp phép khai thác hàng chục mỏ đá.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ gồm mười thành viên, sẽ tiến hành thanh tra các nội dung nêu trên trong vòng 90 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, lễ. Thanh tra Chính phủ cũng thành lập Tổ giám sát đoàn thanh tra.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh ủng hộ, phối hợp, cung cấp các hồ sơ, tài liệu, báo cáo đầy đủ, kịp thời để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ. Yêu cầu Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra, có thái độ làm việc minh bạch, lành mạnh, nghiêm túc.

Thời gian vừa qua, dư luận trên địa bàn tỉnh rất quan tâm một số dự án sử dụng đất đai với diện tích, vốn đầu tư lớn và việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.