ASEAN tìm biện pháp hợp tác quản lý tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Sáng 25/7, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về quản lý tài nguyên nước lần thứ 12.

Hội nghị tập trung rà soát, đánh giá tình hình triển khai các hoạt động hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực quản lý tài nguyên – môi trường nước thời gian qua, đồng thời thảo luận và đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đại biểu các nước ASEAN cũng thảo luận về “Cập nhật việc thực thi Kế hoạch Chiến lược Hành động ASEAN về quản lý tài nguyên nước”, tập trung vào các nội dung như thiết kế hệ thống báo cáo và quản lý dữ liệu nước ASEAN; đánh giá những rủi ro và tác động từ các hiện tượng khí hậu cực đoan tại các nước ASEAN, các hệ thống phân loại sông ngòi hay các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và sự tham gia của cộng đồng dài hạn vào quản lý tài nguyên nước tổng hợp.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận về các sự kiện nổi bật khác của khu vực trong lĩnh vực nước như Tuần lễ Nước Quốc tế Singapo, Hội nghị Thượng đỉnh Môi trường sạch lần thứ nhất Singapo 2012 và Hội nghị Thượng đỉnh Nước Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 2…

Hội nghị sẽ khép lại vào ngày 27/7 tới.

Nước là một trong những nguồn tài nguyên vô giá và quan trọng, nước duy trì sự sống và các hoạt động kinh tế. Trong những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế, nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế, xã hội tăng nhanh, gây áp lực lớn đối với tài nguyên nước. Năm 2005, ASEAN đã thông qua Kế hoạch Chiến lược Hành động ASEAN về quản lý tài nguyên nước nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến phân bổ cung cầu, chất lượng nước và vệ sinh môi trường, các sự kiện thảm họa và tăng cường quản trị năng lực.