Cần kiện toàn lực lượng kiểm lâm địa phương

ThienNhien.Net – Trước thực trạng rừng bị xâm hại và các hành vi vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng ngày một gia tăng và nghiêm trọng hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã gửi UBND các tỉnh, thành phố văn bản chỉ đạo về việc kiện toàn lực lượng kiểm lâm tại các địa phương.

Cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ tại VQG Ba Bể (Ảnh: ThienNhien.Net)

Bộ yêu cầu các tỉnh, thành phố phải khẩn trương tổ chức Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Giao sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ, đồng thời, phối kết hợp cùng chi cục kiểm lâm chỉ đạo, quản lý các đơn vị kiểm lâm trên địa bàn về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ rừng; Kiểm tra, thanh tra hoạt động của kiểm lâm khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trang bị các công cụ, tranh thiết bị hỗ trợ …